דרור - מוגנות לצעירים דתיים

מטרות דרור

 

  • ​העלאת נושא המוגנות המינית בקרב צעירי הציבור הדתי על סדר היום באמצעות חינוך למוגנות
    מינית והגברת המודעות להיקף ועומק התופעה.
  • שימת דגש על כוחות חיוביים מניעים אצל בני הנוער על מנת להוביל לעשיה בתחומי המוגנות.
    הצבת שומרי סף דתיים במוסדות החינוך, תנועות הנוער, הקהילה הדתית והרשתות החברתיות.
  • הנגשת המענים הניתנים במרכז הסיוע תהל.
  • עריכת פעילות בכל האמצעים והפלטפורמות בהם ישנה נוכחות של דתיים צעירים: רשתות חברתיות, קהילה, רחוב וכד'.

לפרטים נוספים