הנחיות כלליות​

מהלך שיחה ​


​סיום שיחהטכניקות בסיסיות​ להקשבה

האזנה פעילה, שיקוף, נרמול ולגיטמציה, מסגור מחדש​

תיקוף, שאלות פתוחות וסגורות, התפעלות וחיזוק ​


שאלות לשימוש בשיחהטכניקת פתרון בעיות 

פתרון בעיות ומודל מעש"ה