תהל - מרכז הסיוע לנשים וילדים דתיים


הרצאות וסדנאות


מרצה:

רוני בלונדהיים ברין, עו"ד ועו"ס


הרצאה שתבקש לסקור מרכיבים עיקריים המאפיינים את הפגיעה המינית במגזר הדתי והחרדי ולהאיר את המורכבות וקווי המתאר היחודיים לפגיעה המתקיימת במרחב זה.

לפרטים נוספים
מרצה:

רוני בלונדהיים ברין, עו"ד ועו"ס

סקירת ההליכים המשפטיים העומדים בפני נפגעי עבירה ובחינת משמעויות המפגש של נפגעי עבירה עם ההליכים השונים. ההרצאה מביאה את הפערים והממשקים בין שפת הפגיעה לשפת המשפט. .

לפרטים נוספים


מרצה:

רוני בלונדהיים ברין, עו"ד ועו"ס

הרצאה המלמדת את עיקרי החוק הרלוונטים לאוכלוסית היעד, מנתחת ודנה במורכבויות הטמונות בחובת הדיווח תוך בחינת מקרים וסיטואציות עמם מתמודדים במרכזי הסיוע. 

לפרטים נוספים